Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2017

roses
7234 458e 420
Reposted frompffft pffft viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

April 13 2017

roses
2064 bd9e 420
Reposted frompulperybka pulperybka vialottee lottee
roses
roses
2840 07d4 420
Reposted fromterriblelove terriblelove viaretaliate retaliate
roses
7795 7a85 420
Reposted fromdusix dusix viaretaliate retaliate
roses
3261 1415 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaohwowlovely ohwowlovely
roses
6682 860d 420
Reposted fromsonaive sonaive viaretaliate retaliate

January 06 2015

roses
0643 d99a 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialajla lajla
roses
3146 9e5b 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialajla lajla
6496 a5f9 420
Reposted frompengin pengin vialajla lajla
roses
3716 f424 420
Reposted fromchodzacyparadoks chodzacyparadoks vialajla lajla
roses
Kobietom zaczyna więc brakować emocji. I adoracji. Chcą do kurwy nędzy czuć się pożądane. Chcą aby ktoś je przygniótł do ściany, zgwałcił wzrokiem i dysząc wsadził dłoń między uda.
— Piotr C.
Reposted fromdusielecc dusielecc vialajla lajla
roses
roses
4453 d7d9 420
Reposted fromdusielecc dusielecc vialajla lajla
roses
roses
0895 9f9b 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialajla lajla
roses
4423 bb08 420
Reposted fromBeLikeBlair BeLikeBlair vialajla lajla
roses
Jak człowiek naprawdę tak bardzo, bardzo zmarznie, to już się nigdy trząść nie przestanie.
— W. Kuczok
roses
Nie mów mi: „Bądź realistką”
Ja, kochanie, chcę mieć wszystko.
— Maria Peszek- 'Padam'
Reposted fromjujube jujube vialajla lajla
roses
(...)  ma nieziemsko seksowny głos. Brzmi jak czysty seks oblany czekoladą i bitą śmietaną. 
— Sylvia Day - Wyznanie Crossa
Reposted from3freya 3freya vialajla lajla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl